UAB „DoiT Power”
originalių dizaino sprendimų diegimas
Projekto tikslas yra didinti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą sukuriant 5 originalius gaminių dizainus. Įgyvendinusi projektą bei investavusi į originalių gaminių dizainų sprendimų sukūrimą bei diegimą, UAB „DoiT Power” padidins savo gaminių patrauklumą rinkoje bei kartu ir jų paklausą, kas padidins įmonės produktyvumą ir pagerins darbo našumo rodiklius.
Finansuojama iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas:
UAB „DoiT Power”

www.esinvesticijos.lt